Inteligentne miasta

Inteligentne miasta (ang. smart cities) oferują lepsze warunki pracy i życia dla mieszkańców oraz wygodniejsze możliwości podróżowania. Jednak pod pojęciem tym kryje się znacznie więcej.

Rozwój inteligentnych miast wymaga połączenia technologii i regulacji prawnych, wdrożenia rozwiązań zmierzających do zeroemisyjności, nowych modeli finansowania oraz przejścia od myślenia opartego na pojedynczych aktywach do koncepcji współzależnych aktywów ogólnomiejskich, zbudowanych w oparciu o platformę łączności i otwarte bazy danych.

Jako uznani eksperci w dziedzinie inteligentnych miast, regularnie współpracujemy z naszymi klientami z sektora finansowego, technologicznego, infrastrukturalnego, energetycznego, transportowego, opieki zdrowotnej czy usług publicznych analizując, omawiając i przygotowując się do wdrażania rozwiązań inteligentnych miast.

Mamy doświadczenie w doradztwie w kluczowych kwestiach, które będą miały wpływ na rozwój inteligentnych miast w najbliższych latach, takich jak udostępnianie danych, interoperacyjność danych, bezpieczeństwo cybernetyczne, finanse, interfejs publiczno-prywatny, a w szczególności rozwój ram regulacyjnych i norm, na których zostanie zbudowana infrastruktura cyfrowa miast.

Udzielimy Państwa firmie pomocy w zakresie wyzwań korporacyjnych i biznesowych, związanych z danymi, cyberbezpieczeństwem i regulacjami prawnymi oraz tworzeniem infrastruktury inteligentnych miast.

Inteligentne miasta

Related Insights

Connect with one of our experts