Olga dołączyła do Osborne Clarke w 2024 roku. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych.

Olga kompleksowo wspiera klientów w zapewnieniu zgodności z wymogami prawa ochrony danych osobowych. Świadczy bieżącą obsługę prawną oraz prowadzi audyty i wdrożenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych, w tym w spółce z międzynarodowej grupy kapitałowej. Wspiera klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie swojej praktyki uczestniczyła również w kontrolach organu nadzorczego.

Olga doradza również w zakresie prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy także w projektach związanych z doradztwem regulacyjnym w sektorze finansowym. Posiada również doświadczenie w projektach z zakresu compliance.

Olga obsługuje podmioty z różnych sektorów, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną.

Contact Olga
Udostępnij