Dark patterns in Poland

Manipulacje na platformach internetowych są ryzykowne

Opublikowano 9th Lis 2023

Wykorzystywanie w przestrzeni wirtualnej tzw. dark patterns coraz częściej jest uznawane za działanie naruszające przepisy. Przekonała się o tym w ostatnim czasie jedna ze spółek z branży farmaceutycznej oraz jej prezes, na którego – co jest nowością – UOKiK nałożył karę za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Person holding a smartphone, dark background, phone lit up

UOKiK zakwestionował m.in. środki porozumiewania się na odległość, które miały na celu nakłonienie klientów do płatnej subskrypcji. Wprowadzanie konsumentów w błąd następowało przez wykorzystywanie mechanizmu przekierowania. Powyższa aktywność polegała na tym, że przy składaniu zamówienia darmowej próbki danego produktu, wyskakiwało podobne graficznie okienko z przyciskiem do zamówienia, z tym że dotyczyło towaru za opłatą. Wielu klientów naciskało je w przekonaniu, że odnosi się ono do pierwotnej oferty – nabycia darmowej próbki danego produktu. Takie zachowanie stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. UOKiK nakładając karę, wskazał również na brak jasnego oznaczenia przycisku służącego do odpłatnego zamówienia towaru – powinien on być oznaczony w czytelny sposób, np. słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym odpowiednim sformułowaniem. To również jest niezgodne z ustawą o prawach konsumenta i stanowi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Zarówno spółka, jak i prezes zostali ukarani łącznie wielomilionową karą.

***

Więcej na ten temat w artykule ekspertów Osborne Clarke – Moniki Gaczkowskiej oraz Norberta Lutowskiego > https://www.inforlex.pl/czasopisma/I02/2023/215/tresc,I02.2023.215.215000401,Manipulacje-na-platformach-internetowych-sa-ryzykowne.html.

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Interested in hearing more from Osborne Clarke?