Jak zakontraktować projekt na wdrożenie algorytmów AI?

Opublikowano 24th paź 2023

Sztuczną inteligencję określa się jako przełomową technologię, wielkie odkrycie dające ludzkości zupełnie nowe możliwości. Trudno temu zaprzeczyć. Należy jednak spostrzec, że rozwojowi AI towarzyszy nieodłącznie inna wielka zdobycz cywilizacyjna – umowa.

Umowa to konstrukcja towarzysząca ludzkości od zarania. Leciwa, acz niezawodna, jest też świadkiem i aktywnym uczestnikiem rewolucji technicznej (i zapowiada się, że głębokiej zmianie gospodarczej i społecznej) niesionej przez sztuczną inteligencję. Jest mechanizmem, bez którego żaden przedsiębiorca ani konsument nie skorzysta z AI, bez którego żaden dostawca IT nie sprzeda swojego inteligentnego oprogramowania.

Tak jak różnorodny jest krajobraz narzędzi wykorzystujących AI (pod kątem technicznym i biznesowym), tak różnorodne są umowy dotyczące tych narzędzi. Żaden kodeks nie przewiduje wśród swoich regulacji umowy na dostarczenie AI, umowy o świadczenie usług AI czy licencji na AI. Ale ciężar tychże kontraktów z powodzeniem mogą dźwigać od dawna istniejące umowy, już zaadaptowane do potrzeb rynku IT.

Co istotne, umowy w zakresie dostarczania algorytmów AI mają charakter usługowy. Ich istotą jest możliwość korzystania z funkcjonalności oprogramowania i modeli AI kontrolowanych przez dostawcę za pomocą dedykowanych narzędzi.

Więcej na ten temat w artykule Piotra Kaniewskiego na stronie ITwiz >

https://itwiz.pl/jak-zakontraktowac-projekt-na-wdrozenie-algorytmow-ai/.

***

Artykuł jest częścią raportu „4 x Artificial Intelligence”, traktującego o sztucznej inteligencji z czterech perspektyw: prawnej, etycznej, biznesowej i technologicznej. Raport można pobrać > tutaj.

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?