IT and data

AI Act – totalna regulacja sztucznej inteligencji w UE

Opublikowano 19th wrz 2023

Sztuczna inteligencja od dawna znajduje się wśród priorytetów legislacyjnych Unii Europejskiej. Dlatego też KE już ponad dwa lata temu przedstawiła propozycję rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji AI Act (AIA).

W czerwcu br. Parlament przedstawił listę poprawek do propozycji Komisji. Teraz prace nad AI Act wchodzą w ostatnią fazę – ostateczny kształt rozporządzenia będzie podlegał trójstronnym uzgodnieniom między Radą, Komisją i Parlamentem. Uchwalonego AI Act możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Wejście w życie AIA ma nastąpić po okresie vacatio legis, które będzie wynosiło najpewniej 2 lata.

W efekcie każdy system AI udostępniony na terenie UE, po dacie wejścia w życie AI Act, będzie musiał być z nim zgodny. Proponowane rozporządzenie ustanawia jednak pewne wyjątki. Dla biznesu ważny jest ten, który stanowi, że systemy wysokiego ryzyka umieszczone na rynku UE przed datą stosowania przepisów nie będą musiały spełniać wymogów AIA, chyba że „po tej dacie projekt lub przeznaczenie tych systemów ulegną znaczącym zmianom”. Czym jest zmiana przeznaczenia lub projektu w kontekście rozwiązań wykorzystujących Machine Learning, którego istota jest poniekąd autonomiczna?

Brakuje tutaj ważnych odpowiedzi. Ostrożność podpowiada, że lepiej, aby przed datą stosowania przepisów każdy system AI w Unii Europejskiej – który można określać „istotnym” – spełniał wymagania proponowanego rozporządzenia.

**********

Więcej na ten temat w artykule Piotra Kaniewskiego i Pauliny Perkowskiej > https://itwiz.pl/ai-act-totalna-regulacja-sztucznej-inteligencji-w-ue/

Udostępnij
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?