Kom in contact met een van onze experts

The-netherlands?page=1&sector=6351 Latest Articles

Real estate
Huurprijsindexering bedrijfsruimte (on)aanvaardbaar hoog?
Een aantal huurders van bedrijfsruimten heeft zich per 2023 geconfronteerd gezien met een relatief hoge huurprijsindexering. De hoge huurprijsindexering houdt verband met de aanzienlijk gestegen energieprijzen vanaf eind 2021, met in 2022 de inval in Oekraïne als katalysator, als gevolg waarvan de consumentenprijsindex (CPI) is opgelopen. Dit heeft geleid tot huurindexeringen van wel 14,5%. Moeten huurders een hoge huurprijsindexering aanvaarden, of komen hen goede argumenten toe hiertegen bezwaar te maken?
09/02/2024
Leestijd 2m