Casper is advocaat (senior associate) binnen ons team The Built Environment.

Hij focust primair op transacties, zoals aan- en verkoop van kantoren(portefeuilles), winkelcentra, woningportefeuilles en (her)ontwikkellocaties. Door zijn kennis van zowel het civiel recht als het bestuursrecht is hij in staat bij de meest complexe transacties en ontwikkelprojecten op efficiënte wijze een goed resultaat te bereiken. Casper heeft talloze acquisities succesvol begeleid en hij adviseert over zowel de aan- en verkoop, exploitatie, renovatie als (her)ontwikkeling van vastgoed. De cliëntengroep voor wie Casper optreedt bestaat met name uit beleggers, aannemers en vastgoedontwikkelaars.

Casper heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in februari 2013 als advocaat beëdigd. Voor hij de overstap naar Osborne Clarke maakte, is hij zijn carrière begonnen bij een niche-kantoor waar hij actief was in het vastgoedrecht. Daarmee heeft hij een ruime ervaring en diepgaande kennis opgedaan, die zowel bij adviseren als procederen van grote meerwaarde is.

Een specifiek aandachtsveld waar Casper zich mee bezig houdt, is de verduurzaming van bestaande objecten en de toepassing van innovatieve en duurzame technieken in nieuwbouwprojecten. Zo heeft hij bij diverse projecten geadviseerd over de juridische aspecten van onder meer warmtekoude-installaties (WKO), energieprestatie-eisen en de ontwikkeling van zonneparken en –daken. Ook is hij betrokken geweest bij 'smart city' initiatieven en state-of-the-art industriële projecten.

Casper heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact Casper
Follow