All Insights

ESG – Environmental, Social and Governance

Dutch consumer protection authority homes in on green claims in travel sector

Only days after the KLM green claims case, one of the largest online travel agencies takes "Travel Sustainable" programme offline
Energy and utilities

Nederlandse rechtbank dwingt Enexis om laadpaalgroep Leap24 aan te sluiten op elektriciteitsnet

Dit vonnis geeft een inzicht in hoe rechters in deze en andere zaken omgaan met de verweren van netbeheerders
Real estate

Huurprijsindexering bedrijfsruimte (on)aanvaardbaar hoog?

Een aantal huurders van bedrijfsruimten heeft zich per 2023 geconfronteerd gezien met een relatief hoge huurprijsindexering. De hoge huurprijsindexering houdt
Real estate

(On)duidelijkheid over huurprijswijzigingsbeding? Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

In 2023 is een groot aantal uitspraken gewezen over de vraag of bedingen in de huurovereenkomst oneerlijk zijn in de
Banking and finance

Afstand van subrogatierechten in algemene voorwaarden van een bank: een kwestie van interpretatie?

Wat speelde er in het geschil met Rabobank en waarom is de uitspraak van de Hoge Raad relevant?
Real estate

Verborgen gebreken bij vastgoedtransacties in België : een update aan de hand van recente rechtspraak

Wat zijn de recente ontwikkelingen rond verborgen gebreken, informatieverplichtingen van verkopers, vorderingstermijnen, etc.?
Employment and pensions

Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt (Wwwjw) is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer
Financial services

Zal ELTIF 2.0 Langetermijninvesteringen in de EU stimuleren?

Het Europees Parlement heeft op 15 februari 2023 de Europese verordening voor Europese Langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIFs) ook wel de 'ELTIF 2.0

Betaaltermijn grote onderneming aan mkb: van 60 naar 30 dagen

De wettelijke betaaltermijn wordt vanaf 1 juli 2022 gehalveerd Vanaf 1 juli 2022 moeten grote ondernemingen (dat wil zeggen: ondernemingen

Beleggingsinstellingen bij het initiëren van leningen onder AIFMD2 verplicht closed-end?

Op 25 november 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een hernieuwde AIFMD richtlijn (richtlijn 2011/61/EU) ( AIFMD2
Banking and finance

ESG principles start to shape Dutch debt financings

What are the sustainability dynamics entering into loan markets in the Netherlands?