Matthijs is een advocaat in ons Financial Regulatory-team en werkt in het kantoor in Amsterdam.

Matthijs is gespecialiseerd in de regelgeving inzake betalingen en elektronisch geld (PSD2 / 2EMD), beleggingsfondsen (AIFMD / UCITS), beleggingsondernemingen (MiFID2 / MiFIR) en verzekeringsovereenkomsten.

Matthijs is afgestudeerd in ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden. Voordat hij in april 2018 bij Osborne Clarke kwam, werkte hij ruim een jaar als juridisch secretaris bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) en heeft hij verschillende artikelen geschreven over (de uitleg van) verzekeringsovereenkomsten.

 

Publicaties:

Mr. dr. D.B. Holthinrichs en mr. M.H.P. Leijendekker, De onaanvaardbaarheid van een beroep op primaire dekkingsbepalingen door een verzekeraar: gezichtspunten en de omstandigheden van het geval, NTHR 2019/1.

Mr. dr. D.B. Holthinrichs en mr. M.H.P. Leijendekker, HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1055: ‘plotseling en onvoorzien’ als onzekerheidscriterium in de dekkingsomschrijving, AV&S 2018/2.