Matthijs is Senior Associate in het Financial Regulatory team in Amsterdam.

Zijn ervaring ligt op het gebied van beleggingsfondsen en andere collectieve beleggingsinstellingen (AIFMD/UCITS/EUVECA) en omvat het adviseren van fondsmanagers, het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen van de AFM, structurering van fondsen, het opstellen van fondsdocumenten en het beoordelen van fondsdocumenten voor beleggers. Matthijs heeft ook ruime ervaring op het gebied van markten voor financiële instrumenten (MiFID/MiFIR).

Matthijs was in Q3 en Q4 van 2022 gedetacheerd bij ons OCUK investment funds team om te werken aan UK fund structurings. Daarvoor was hij in 2019/2020 gedetacheerd bij een fondsbeheerder van diverse Euronext genoteerde retailfondsen.

Matthijs is afgestudeerd in Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Voordat hij in april 2018 bij Osborne Clarke in dienst trad, werkte hij bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID).

Matthijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: - Financieel recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties:

Mr. dr. D.B. Holthinrichs en mr. M.H.P. Leijendekker, De onaanvaardbaarheid van een beroep op primaire dekkingsbepalingen door een verzekeraar: gezichtspunten en de omstandigheden van het geval, NTHR 2019/1.

Mr. dr. D.B. Holthinrichs en mr. M.H.P. Leijendekker, HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1055: ‘plotseling en onvoorzien’ als onzekerheidscriterium in de dekkingsomschrijving, AV&S 2018/2.

Contact Matthijs
Delen

Insights