Matthijs is een advocaat in ons Financial Regulatory-team en werkt in het kantoor in Amsterdam.

Matthijs is gespecialiseerd in de regelgeving inzake betalingen en elektronisch geld (PSD2 / 2EMD), beleggingsfondsen (AIFMD / UCITS), beleggingsondernemingen (MiFID2 / MiFIR) en verzekeringsovereenkomsten.

Matthijs is afgestudeerd in ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden. Voordat hij in april 2018 bij Osborne Clarke kwam, werkte hij ruim een jaar als juridisch secretaris bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) en heeft hij verschillende artikelen geschreven over (de uitleg van) verzekeringsovereenkomsten.

Matthijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: - Financieel recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties:

Mr. dr. D.B. Holthinrichs en mr. M.H.P. Leijendekker, De onaanvaardbaarheid van een beroep op primaire dekkingsbepalingen door een verzekeraar: gezichtspunten en de omstandigheden van het geval, NTHR 2019/1.

Mr. dr. D.B. Holthinrichs en mr. M.H.P. Leijendekker, HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1055: ‘plotseling en onvoorzien’ als onzekerheidscriterium in de dekkingsomschrijving, AV&S 2018/2.

Insights