Financial services

Zal ELTIF 2.0 Langetermijninvesteringen in de EU stimuleren?

Gepubliceerd op 22nd Feb 2023

Het Europees Parlement heeft op 15 februari 2023 de Europese verordening voor Europese Langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIFs) ook wel de 'ELTIF 2.0 verordening' aangenomen.

Zoom view of a euro banknote

Het ELTIF regime is bedoeld om langetermijninvesteringen in de economie van de Europese Unie te stimuleren. Onder ELTIF kunnen beleggingsinstellingen investeren in bijvoorbeeld de ontwikkeling van EU-grensregio's, commerciële, financiële en technologische samenwerking en/of in projecten op het gebied van milieu en duurzame energie. De ELTIF verordening heeft vooralsnog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Tot nu toe zijn er slechts 84 ELTIF's bij de Europese toezichthouder ESMA geregistreerd. 

Het Europees Parlement heeft besloten de ELTIF regeling te wijzigen in een nieuwe poging om langetermijninvesteringen in de EU-economie te stimuleren. ELTIF 2.0 regeling bevat hiertoe de volgende nieuwe kenmerken: 

  • ELTIF 2.0 bevat een breder scala aan in aanmerking komende activa waarin ELTIF's kunnen beleggen. De nieuwe ELTIF-verordening bevat een vereenvoudigde definitie van 'reële activa' en de minimumwaarde van 10 miljoen euro voor ELTIF beleggingen zijn afgeschaft; 
  • ELTIF 2.0 vergroot de flexibiliteit voor ELTIF-beleggingen, met onder meer een grotere portefeuille voor liquide beleggingen (45% i.p.v. 30%), meer mogelijkheden voor beleggingen met een hefboomeffect en de mogelijkheid om te beleggen in master-feederstructuren; en
  • ELTIF 2.0 bevat zowel een flexibeler distributieregime waarin minimuminvesteringen van 100.000 euro niet langer van toepassing zijn. 

De ELTIF 2.0 verordening wordt in maart 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en zal in het eerste kwartaal van 2024 in werking treden. 

Follow
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Kom in contact met een van onze experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?