All Insights

Dispute resolution

Commentary to judgement of the District Court Amsterdam regarding interpretation of guarantees

Beroepsaansprakelijkheid accountant. Accountant ontdekt fraude niet, maar controle van jaarrekeningen van investeringsfondsen betreffende het bestaan van beleggingen is niette-min toereikend

IT and data

AP legt eerste AVG-boete op aan een Nederlands ziekenhuis

Na een langdurig onderzoek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geoordeeld dat een Nederlands ziekenhuis geen passende technische en organisatorische maatregelen

Banking and finance

De faillissementswet wordt per 1 januari 2019 gewijzigd

De Nederlandse faillissementswet is 125 jaar oud en in bepaalde opzichten dus niet meer van deze tijd. In de faillissementswet