All Insights

Showing 1 - 1 of 1
Dekarbonizacja

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu lub eksportujących produkty z obszarów zagrożonych wylesianiem (deforestation)

Na poziomie unijnym kończą się obecnie prace nad nowymi regulacjami mającymi na celu walkę z degradacją lasów i wylesianiem (tzw