Niels werkt als advocaat in het Amsterdamse Corporate team, en richt zich met name op zakelijke transacties (M&A) en is vooral geïnteresseerd in het adviseren over joint ventures en overnames & kapitaalinvesteringen (PE). Ook staat hij cliënten bij in hun algemene dagelijkse vennootschapsrechtelijke zaken en bij kwesties met betrekking tot corporate governance.

Als medewerker wijdt hij zich aan het opbouwen van een relatie met onze cliënten en aan het krijgen van diepgaande kennis over hun ondernemingen en de markten waarin zij opereren. Qua sector richt hij zich met name op alles wat te maken heeft met Tech, Media and Comms & Technology, en op (corporate) Real Estate M&A.

Zes maanden nadat het Amsterdamse kantoor was geopend kwam hij rechtstreeks van de universiteit bij Osborne Clarke werken. Hij heeft zijn Master behaald aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich richtte op internationaal handelsrecht, zakelijke transacties en algemeen (commercial) contracting.

Voordat hij bij Osborne Clarke kwam, liep hij stage bij diverse advocatenkantoren.

Niels heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Hoofd rechtsgebied: Ondernemingsrecht
- Sub rechtsgebieden:
– Secondary: Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.