Coen is werkzaam in Amsterdam en adviseert cliënten over juridische vraagstukken gerelateerd aan de in- en verkoop van diensten en goederen, softwareoplossingen en (nieuwe) technologieën. Zijn adviezen zijn beknopt, pragmatisch en cliëntgericht. Hij wordt beschouwd als juridisch expert op het gebied van commerciële contracten en adviseert daarnaast regelmatig ten aanzien van consumentenrecht, intellectueel eigendom en crowdfunding.

In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij cliënten over contracten gerelateerd aan (de ontwikkeling van) software, smart-city projecten, IoT oplossingen en andere geavanceerde technologieën. Hij heeft veel ervaring met complexe overeenkomsten die verschillende jurisdicties bestrijken, en vertegenwoordigt zowel klanten als leveranciers. Hij adviseert veelvuldig over intellectuele eigendomsrechten, serviceovereenkomsten, distributieovereenkomsten en de daaraan gerelateerde juridische aspecten in grootschalige transacties. Daarnaast is hij vaak betrokken bij de inkoop van (ICT)diensten, de implementatie van softwareoplossingen en projecten die verband houden met blockchain technologie.

Zijn cliënten variëren van wereldwijd opererende multinationals tot startups die acteren binnen snel veranderende omgevingen; vaak gerelateerd aan fintech, e-commerce, technologie en de deeleconomie.

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest bij een mondiaal opererend advocatenkantoor is Coen in juni 2014 bij Osborne Clarke gestart. Zijn studie Nederlands recht heeft hij voltooid met een master ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft hij de studie international business & economics aan de Universiteit Maastricht afgerond.

Coen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.