Casper is advocaat binnen onze sector Real Estate & Infrastructure.

Hij is gespecialiseerd in de civiel- en publiekrechtelijke aspecten van vastgoed. Casper heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in februari 2013 beëdigd. Voor hij de overstap naar Osborne Clarke maakte, is hij zijn carrière begonnen bij een advocatenkantoor, waar hij veel ervaring in vastgoed- en vermogensrecht heeft opgedaan. Casper heeft ervaring met advisering, procederen, arbitrages en transacties, waarbij hij een breed scala aan spelers in de vastgoedmarkt bijstaat.

Casper heeft cliënten juridisch bijgestaan bij:

  • de aan- en verkoop van kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels en woningen (verkoop van portefeuille);
  • ontwikkelingsprojecten, inclusief publiekrechtelijke aspecten;
  • herontwikkeling, renovatie en duurzaamheid van vastgoed;
  • de (ver)huur van bedrijfs- en winkelpanden, en woningen.

Casper richt zich zowel op civielrechtelijke (bijv. koop en verkoop, verhuur en bouwcontracten) als publiekrechtelijke zaken (bijv. bestemmingsplannen, bouwverordeningen, ruimtelijke ordening en gemeentelijke verordeningen), en dat biedt veel voordelen bij de advies- en procespraktijk in vastgoedzaken.