All Insights

Showing 1 - 8 of 8

EU strengthens its arsenal in fight against environmental crime

Revised legislation brings in 'qualified' offences to criminalise serious environmental damage and replaces the 2008 law
Real estate

Huurprijsindexering bedrijfsruimte (on)aanvaardbaar hoog?

Een aantal huurders van bedrijfsruimten heeft zich per 2023 geconfronteerd gezien met een relatief hoge huurprijsindexering. De hoge huurprijsindexering houdt
Real estate

(On)duidelijkheid over huurprijswijzigingsbeding? Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

In 2023 is een groot aantal uitspraken gewezen over de vraag of bedingen in de huurovereenkomst oneerlijk zijn in de
Energy and utilities

EU's new RED III legislation significantly raises renewable energy targets for 2030

RED III has provisions for industry, transport, building and permits and must be transposed to national law by mid-2025
Real estate

Verborgen gebreken bij vastgoedtransacties in België : een update aan de hand van recente rechtspraak

Wat zijn de recente ontwikkelingen rond verborgen gebreken, informatieverplichtingen van verkopers, vorderingstermijnen, etc.?
The Built Environment

Overview of environmental obligations in real estate (transactions) in Belgium

Belgian legislators in the three Regions (Flanders, Brussels and Wallonia) are increasingly using real estate transactions to pursue their environmental
The Built Environment

Overzicht van milieuverplichtingen bij vastgoedtransacties in Vlaanderen

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032
Banking and finance

De faillissementswet wordt per 1 januari 2019 gewijzigd

De Nederlandse faillissementswet is 125 jaar oud en in bepaalde opzichten dus niet meer van deze tijd. In de faillissementswet