All Insights

Showing 1 - 5 of 5
Real estate

(On)duidelijkheid over huurprijswijzigingsbeding? Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

In 2023 is een groot aantal uitspraken gewezen over de vraag of bedingen in de huurovereenkomst oneerlijk zijn in de
Real estate

Verborgen gebreken bij vastgoedtransacties in België : een update aan de hand van recente rechtspraak

Wat zijn de recente ontwikkelingen rond verborgen gebreken, informatieverplichtingen van verkopers, vorderingstermijnen, etc.?
Dispute resolution

Commentary to judgement of the District Court Amsterdam regarding interpretation of guarantees

Beroepsaansprakelijkheid accountant. Accountant ontdekt fraude niet, maar controle van jaarrekeningen van investeringsfondsen betreffende het bestaan van beleggingen is niette-min toereikend