Insights All[Webinar] Restructuring your business in the EU: cross-border issues

This video looks at key employment-law considerations when planning international business reorganisations. The focus is on France, Belgium and The Netherlands. We explain the key steps you should take to meet...

Written on: 30 Jun 2016


Read time 1m

Strijp-S: a European city of the future, happening today

Smart cities, it still sounds like a concept of the future. Flying cars, robots doing the work for us… how realistic are these, and moreover, how do you overcome innovative...

Written on: 14 Jun 2016


Read time 8m

Copyright and design rights in Belgium

On 31 May 2016 the Advocate General of the CJEU gave an Opinion on the ongoing case of Montis Design BV v Goossens Meublen BV. If the CJEU follows this...

Written on: 8 Jun 2016


Read time 2m

Design and copyright in the Netherlands: twice the protection?

There are two potential sources of protection for the intellectual property in industrially-produced products in the Netherlands: copyright and design rights.  One should not be ignored in favour of the other.  A sensible approach...

Written on: 8 Jun 2016


Read time 3m

Q1 Klachtplicht, verjaring & vervaltermijnen

De klachtplicht zegeviert weer in het eerste kwartaal van 2016. Zowel Afab als ABN AMRO Bank hebben met succes artikel 6:89 BW in stelling gebracht. Interessant blijft de bewijslastverdeling. De...

Written on: 29 Apr 2016


Read time 5m

Q1 Renteswaps

De renteswapuitspraken van afgelopen kwartaal laten wederom een gedifferentieerd beeld zien. Wat interessant is om te zien, is dat er blijkens de uitspraken hierna aanzienlijk verschil bestaat of de renteswapovereenkomst...

Written on: 29 Apr 2016


Read time 7m

Q1 Opzegging kredietovereenkomst

Er zijn het afgelopen kwartaal slechts twee relevante uitspraken gepubliceerd omtrent de opzegging van kredietovereenkomsten. In beide zaken is het juiste toetsingskader aangewend, maar er zijn in beide zaken andere...

Written on: 29 Apr 2016


Read time 3m

Q1 Execution Only

De uitspraken in het kader van execution only dienstverlening zien op de volgende onderwerpen: A. Einde dienstverlening B. Fouten in de systemen van de bank C. Bestuderen van informatie door...

Written on: 29 Apr 2016


Read time 2m

Q1 Beleggingsadvies

De onderwerpen waarover het afgelopen kwartaal jurisprudentie is gepubliceerd op het gebied van beleggingsadvies zijn: A. Waarschuwingsplicht B. Daling waarde portefeuille, maar geen schade A. Waarschuwingsplicht Een beleggingsadviseur kan verplicht...

Written on: 29 Apr 2016


Read time 2m