Osborne Clarke växer ytterligare – rekryterar stark bank & finans duo.

Caroline Rifall och Björn Bjuggren blir partners på Osborne Clarke och de kommer att ansvara för att bygga upp en och sektor-fokuserad bank & finans verksamhet av hög internationell klass  som är fullt integrerad med Osborne Clarkes globala strategi.

Caroline Rifall kommer närmast från BNP Paribas där hon sedan 2013 varit nordisk chefsjurist, inklusive under ett antal år ansvarig för bankens compliance frågor. Caroline arbetade dessförinnan bl a på White & Case under drygt åtta år.

Björn Bjuggren kommer närmast från Linklaters och har expertis och stor erfarenhet inom internationell finansiering inklusive s k leverage finance, corporate lending, high yield bonds och fastighetstransaktioner.

"Björn och jag kompletterar varandra väldigt väl. Vi har båda stor erfarenhet av den finansiella sektorn men kommer så att säga från varsitt håll. Om min expertis ligger mer inom själva sektorn Financial Services så är Björn expert på transaktioner samtidigt som vi möts inom det viktiga regulatoriska, compliance området. Att inom ramen för Osborne Clarkes strategi och tillsammans med min nya partner kollega Björn få möjligheten att bygga en bank & finans praktik av högsta klass ska för mig bli mycket stimulerande och jag ser verkligen fram emot att få sätta igång med det arbetet", säger Caroline Rifall i en kommentar.

"Osborne Clarke är inte bara en internationell firma på stark frammarsch, den har också en tydlig sektor-fokuserad strategi mot de verksamheter och branscher som förändrar dagens affärer och formar framtidens lösningar.  Den strategin och de moderna värderingar Osborne Clarke står för är helt i linje med vad jag menar bygger hållbar framgång, säger Björn Bjuggren i en kommentar. Som Caroline sa, så ska det bli en oerhört rolig och stimulerande utmaning att  tillsammans med Caroline och det övriga Osborne Clarke-teamet bygga en verksamhet som är relevant i dagens komplexa och snabbt  föränderliga verklighet", fortsätter Björn Bjuggren.

"Osborne Clarke Sverige har satt upp väldigt ambitiösa mål. Inom tre år ska vi ha byggt upp en modern och högklassig verksamhet inom ramen för Osborne Clarkes övergripande sektor- fokuserade strategi. En firma som bärs upp av moderna och långsiktigt hållbara värderingar och kännetecknas av ambition och delaktighet. Med rekryteringen av Caroline Rifall och Björn Bjuggren tar vi ytterligare ett stort steg mot det målet, säger  Fredrik von Baumgarten Osborne Clarke Sverige i en kommentar. Alla känner igen men få får uppleva den tillfredsställelse som uppstår när ett plus ett blir tre. Jag är övertygad om att kombinationen Caroline och Björn med Osborne Clarke är mer än en sådan situation och det ska bli ett stort nöje för oss alla att få börja 2018 med att bygga och utveckla verksamheten vidare tillsammans med dem båda", avslutar Fredrik von Baumgarten.

Share
Corporate communications and press contacts

If you are a journalist and would like comment or background from our legal experts, we can help. Our team will put you in touch with the best person. View a full list of our international press contacts by jurisdiction here.