Gemeenschap


Een riem lijn om hier te gaan onder de paginatitel.

Wij streven ernaar om een positieve rol te spelen in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Dat doen we op vier manieren:

Pro bono – onze advocaten hebben een lange traditie in het ter beschikking stellen van hun juridische vaardigheden om een meerwaarde te bieden aan gemeenschapsorganisaties. Zo besteden we ongeveer 2.000 uren per jaar aan het helpen van groepen die anderen helpen met het oplossen van juridische problemen.

Charitatieve giften – onze mensen nemen deel aan tal van fondsenwervende activiteiten die zowel onze eigen goede doelen als andere gemeenschapsorganisaties ten goede komen. Met inbegrip van deze activiteiten schenken we meer dan € 250.000 per jaar aan de liefdadigheidsinstellingen die we steunen.

Onderwijs – wij zetten ons in voor tal van onderwijsbevorderende initiatieven, bijvoorbeeld met één van onze driejarige programma’s waarin praktische ondersteuning aan lokale scholen wordt geboden tot het helpen veranderen van de leerervaring van kansarme kinderen.

Milieu – wij verbinden ons ertoe om zaken te doen op een vertrouwelijke, duurzame manier en onze impact op het milieu te minimaliseren.