All Insights

Showing 1 - 1 of 1
IT and data

AP legt eerste AVG-boete op aan een Nederlands ziekenhuis

Na een langdurig onderzoek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geoordeeld dat een Nederlands ziekenhuis geen passende technische en organisatorische maatregelen