Insights AllPrivate equity and venture capital in The Netherlands

Brexit effect – outlook for 2017 The Dutch M&A market was impacted by the Brexit decision in June 2016. However, Q4 2016 was quite strong in terms of M&A and...

Written on: 31 Jan 2017


Read time 2m

Using a Non-Poaching Clause Can Protect Your Business

Recruiting talented staff is challenging and once you have found the right person for your business, retaining that talent is key.  Many employers have faced the frustrating situation of an...

Written on: 17 Nov 2016


Read time 2m

Dutch listed companies: did you update your employee participation plan?

The consistent policy (“bestedige gedragslijn”) for employee participation plans under the new Market Abuse Regulation. The new EU rules on market abused laid down in the Market Abuse Regulation (MAR)...

Written on: 26 Oct 2016


Read time 4m

Tips for setting up a Dutch feeder fund

A Dutch feeder fund is often used to allow Dutch investors to indirectly invest in a non-Dutch main fund (the master fund). Setting up a Dutch feeder fund with a...

Written on: 6 Oct 2016


Read time 3m

Q2 Vermogensbeheer

In het afgelopen kwartaal zijn uitspraken gewezen over de verplichtingen van een vermogensbeheerder bij onduidelijkheden over de beleggingsdoelstellingen en het risicoprofiel. Daarnaast zijn uitspraken gewezen over de kosten die in...

Written on: 1 Aug 2016


Read time 3m

Q2 Klachtplicht, vervaltermijnen en verjaring

De uitspraken omtrent verjaring en verval zijn het afgelopen kwartaal niet baanbrekend geweest. De rechtbank Overijssel geeft duidelijkheid omtrent het moment van de aanvang van de verjaringstermijn ex artikel 3:316...

Written on: 1 Aug 2016


Read time 4m

Q2 Renteswaps

Afgelopen kwartaal ligt de focus in de rechtspraak ten aanzien van renteswaps op de (on)mogelijkheden om op grond van de Euribor-manipulaties van werknemers van (onder meer) Rabobank Nederland renteswapovereenkomsten te...

Written on: 1 Aug 2016


Read time 4m

Q2 Opzegging kredietovereenkomst

Er is het tweede kwartaal van 2016 maar één relevante uitspraak gepubliceerd over de opzegging van kredietovereenkomsten, waarbij het juiste toetsingskader en belangenafweging is aangewend. In een zaak van Rabobank...

Written on: 1 Aug 2016


Read time 1m

Q2 Execution only

De uitspraken in het kader van execution only dienstverlening zien in het afgelopen kwartaal op het verstrekken van informatie en op wijziging van tarieven voor execution only dienstverlening. In de...

Written on: 1 Aug 2016


Read time 1m