Finansowanie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Nasz system finansowy ulega dynamicznym przemianom wraz z postępującą dekarbonizacją gospodarki.

Zmniejszenie emisyjności we wszystkich branżach i sektorach będzie wymagało ogromnych inwestycji w ekologiczne i niskoemisyjne technologie, infrastrukturę i usługi. Wykorzystanie różnych rodzajów finansowania do ich realizacji będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 roku.

Jednocześnie sektor finansowy odgrywa wiodącą rolę w zapewnianiu integralności ekologicznego finansowania oraz uwzględniania ryzyka klimatycznego jako integralnego elementu procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Globalnie przyjęte standardy dotyczące raportowania ryzyka oraz pomiaru wpływu i wyników są kluczowe dla utrzymania zaufania, umożliwienia uczciwych porównań i pomagają uniknąć tzw. "greenwashingu".

W Osborne Clarke pomagamy naszym klientom zrozumieć i wdrożyć innowacyjne zielone rozwiązania i platformy finansowe. Współpracujemy z instytucjami finansowymi, pomagając im zrozumieć ich odpowiedzialność i ryzyko związane z zielonymi inwestycjami.

Nasi specjaliści pracują w interdyscyplinarnych zespołach zapewniając klientom dostęp do wszelkiej wiedzy specjalistycznej, której potrzebują, aby zrozumieć strukturę inwestycji (realizowanej w formie dłużnej lub kapitałowej) w zróżniocowane technologie, w tym te będące jeszcze w fazie rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych ekspertów, który pomoże Państwu w finansowaniu przejścia na niskoemisyjną gospodarkę przyszłości.

Finansowanie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Related Insights