Niezależnie od tego, czy chodzi o reorganizację złożonej struktury grupy kapitałowej, czy też o doradztwo transakcyjne - Wiktoria służy fachowym wsparciem jako doświadczony prawnik specjalizujący się w transakcjach korporacyjnych i M&A.

Wiktoria posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie transakcyjne zdobyte w licznych sektorach gospodarki. W trakcie kariery zawodowej doradzała zarówno międzynarodowym koncernom, jak i dynamicznie rozwijającym się firmom rodzinnym.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ramach grup kapitałowych (w tym w zakresie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek) i zapewnianiu wsparcia na rzecz klientów zarówno w fazie analitycznej, projektowej, jak i wykonawczej projektu.
 

Helping you succeed in tomorrow's world

Transakcje i reorganizacje korporacyjne stanowią dość dokładny barometr kluczowych trendów gospodarczych na różnych rynkach geograficznych i w rozmaitych branżach. Cieszę się, że mam możliwość bycia w centrum dynamicznych zmian, przed którymi stoją przedsiębiorcy. Skupiam się na codziennym doradztwie prawnym, ale nie tracę z pola widzenia szerszego kontekstu biznesowego. Wspierając klientów staram się patrzeć przyszłościowo, aby pomóc im w poruszaniu się w gąszczu coraz bardziej skomplikowanych regulacji, które będą kształtować krajobraz gospodarczy w przyszłości.

Contact Wiktoria
Follow

News and deals