Patryk jest członkiem praktyki prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć Osborne Clarke. 

Patryk specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz prawie korporacyjnym. Doradza klientom z sektora nieruchomości, finansowego, energetycznego, e-commerce i IT w transakcjach sprzedaży udziałów i aktywów. Uczestniczy w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w transgranicznych połączeniach, przekształceniach i wydzieleniach. Przeprowadza również badania due diligence spółek.