Monika specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Doradza w zakresie ochrony wszystkich rodzajów praw własności intelektualnej, IT, ochrony danych i prywatności na poziomie międzynarodowym.

Monika ma blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa własności intelektualnej i IT, ochrony danych osobowych oraz prawa korporacyjnego. Uczestniczyła w wielu projektach fuzji i przejęć m.in. spółek z sektora rozrywki/mediów, IT oraz FMCG.

Koncentruje się na ochronie wzorów przemysłowych, praw autorskich i know-how przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych.

Otrzymała wyróżnienie w rankingu World Trademark Review (WTR 1000), w kategorii The World's Leading Trademark Professionals (w latach 2020, 2021, 2022).

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji branżowych, w tym m.in. WIPO List of Neutrals (Arbitration and Mediation Center) czy International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI).

Monika jest również autorką szeregu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, a także prelegentką na konferencjach branżowych, takich jak INTA czy Kongres AIPPI.

Helping you succeed in tomorrow's world

Polski rynek IP ulega dynamicznym zmianom ze względu na rosnącą świadomość wartości własności intelektualnej oraz postępującą cyfryzację przedsiębiorstw. Wraz z wdrażaniem każdego dnia nowych rozwiązań technologicznych, IP staje się dla firm kluczowym zagadnieniem.

Na bieżąco śledzę skomplikowane regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa IT. Wspieram moich klientów na każdym etapie ich działalności, oferując im innowacyjne doradztwo prawne, odpowiadające na każde wyzwanie, z jakim przyjdzie im się mierzyć.

Contact Monika
Follow

Insights