Mateusz jest członkiem Zespołu Dekarbonizacji, specjalizuje się w projektach zielonej energii, infrastrukturalnych, a także doradztwie w obszarze prawa ochrony środowiska.

Mateusz doradza w projektach związanych z nabywaniem PV i farm wiatrowych oraz projektach infrastrukturalnych. Koordynuje przeprowadzanie audytów dla przedsiębiorstw z branży paliwowej. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacji branżowych związanych z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce.

Mateusz zajmuje się także obsługą korporacyjną spółek, badaniami due dilligence spółek i ich transakcjami typu share-deal.

Insights

News and deals