Marta specjalizuje się w doradztwie dotyczącym transakcji i projektów nieruchomościowych, ich finansowania oraz procesu deweloperskiego. Wspiera też klientów przy realizacji transakcji i rozwoju projektów w sektorze energetyki odnawialnej.

Marta posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora nieruchomości (m.in. deweloperów nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych i magazynowych), funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, firm budowlanych oraz przedsiębiorstw z branży energii odnawialnej. Wspiera klientów w tworzeniu struktur i negocjowaniu transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, fuzji i przejęć spółek z sektora nieruchomości i energetyki.

Doradza w zakresie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, umów deweloperskich i umów o zarządzanie, nabywania portfela spółek i projektów z branży energii odnawialnej, a także umów inwestycyjnych z deweloperami na rynku OZE.

Helping you succeed in tomorrow's world

Szybko zmieniająca się branża nieruchomości wymaga szerokiego zakresu wiedzy prawnej i dogłębnego zrozumienia dynamiki rynku. Wspieram moich klientów na wszystkich etapach cyklu życia nieruchomości, w tym w zakresie strukturyzacji, finansowania, zagospodarowania, komercjalizacji i zarządzania ryzykiem. Na bieżąco śledzę też trendy, które mogą mieć wpływ na ich działalność, doradzając m.in. w zakresie technologicznych i środowiskowych aspektów inwestycji.