Małgorzata wspiera klientów w zakresie zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska, w szczególności w obszarze pozwoleń sektorowych i kwestii zanieczyszczeń.

Prowadzi sprawy związane z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi – ściśle współpracuje zarówno z doradcami technicznymi, jak i organami administracyjnymi w celu wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań remediacyjnych. Pomaga uzyskiwać niezbędne pozwolenia środowiskowe oraz wspiera klientów we wdrażaniu procedur green compliance. Posiada doświadczenie w projektach związanych z opakowaniami (w tym dotyczącymi ich oznaczania), gospodarką odpadami opakowaniowymi oraz rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Wspiera również klientów w zakresie zagadnień regulowanych rozporządzeniami REACH oraz CLP.

Małgorzata bierze udział w przygotowywaniu raportów due diligence dotyczących projektów energetycznych, transakcji nieruchomościowych oraz transakcji mergers & acquisitions. Zapewnia również wsparcie podczas przygotowywania dokumentacji transakcyjnej w zakresie postanowień związanych z prawem ochrony środowiska.

Posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów z szeroko pojętego sektora life sciences. Uczestniczy w audytach wytwórni produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, a także podmiotów wytwarzających suplementy diety. Wspiera klientów w uzyskiwaniu pozwoleń, certyfikatów, weryfikuje i przygotowuje dokumentację jakościową. 

Helping you succeed in tomorrow's world

W swoich działaniach chcę pokazywać moim klientom szerszy kontekst regulacji środowiskowych, ich wpływu na poszczególne aspekty ich działalności, których do tej pory nie brali pod uwagę. Zrównoważony rozwój, green compliance, ESG to nie tylko dodatkowe obowiązki, ale przede wszystkim wyzwania mogące otworzyć zupełnie nowe możliwości i drogi do rozwoju firmy i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. 

Insights