Justyna specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ochrony danych osobowych.

Posiada doświadczenie w doradzaniu polskim klientom w sprawach związanych z zatrudnieniem, a także w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
W ramach swojej pracy przygotowuje dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz regulaminy i polityki wewnętrzne dotyczące spraw pracowniczych.

Wspiera klientów w sprawach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych związanych ze sprawami pracowniczymi.

Helping you succeed in tomorrow's world

Wspieram klientów we wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia oraz udzielam kompleksowego doradztwa w zakresie budowania kultury organizacyjnej.