Aleksandra jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim i młodszą prawniczką w praktyce prawa własności intelektualnej Osborne Clarke. Interesują ją w szczególności prawne aspekty nowych technologii.

Aleksandra posiada doświadczenie w doradzaniu klientom w projektach związanych z zagadnieniami prawa własności intelektualnej i nowych technologii, ochrony danych osobowych, FinTech oraz prawa spółek. Brała udział w procesach due diligence, a także w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur zapewniających przestrzeganie obowiązujących przepisów w organizacjach.

Dodatkowo, Aleksandra aktywnie bierze udział w projekcie naukowym dotyczącym zrównoważonego ładu korporacyjnego, co zaowocowało już kilkoma publikacjami w tym zakresie.

Helping you succeed in tomorrow's world

Ochrona własności intelektualnej jest kluczowa dla wspierania innowacyjności. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwa nie czerpałyby korzyści ze swoich pomysłów i osłabiłoby to ich zaangażowanie w badania i rozwój. W związku z tym, że własność intelektualna stanowi dla firm cenne aktywo, jej ochrona staje się coraz istotniejsza i powinna stanowić zasadniczy element ich strategii biznesowych.

Contact Aleksandra
Follow

Insights