ESG, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu

Kwestie odpowiedzialnego, zrównoważonego biznesu, działań w zakresie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) zajmują coraz ważniejsze miejsce na agendzie przedstawicieli wszystkich sektorów.

Wśród członków zarządów znacząco wzrosła świadomość, że wartość przedsiębiorstwa to coś więcej niż czysty zysk finansowy. Firmy prowadzą dziś działania na rzecz dekarbonizacji i angażują się w przejście do gospodarki zeroemisyjnej. Analizują swoje łańcuchy dostaw, koncentrując się na prawach człowieka i nadużyciach przy zatrudnieniu. Cenią swoich pracowników, inwestując w ich rozwój. Wszystkie te czynniki stają się centrum strategii i struktur zarządzania.

Ustalenie podejścia Państwa firmy do czynników ESG oraz określenie standardów prawidłowego działania i przejrzystość, a także tego, jakie są obowiązki i oczekiwania wobec przedsiębiorstwa i jak będą się one zmieniać, nie jest łatwe. Dostępny jest szybko rozwijający się zbiór uniwersalnych, branżowych i tematycznych wytycznych, a także wiele różnych systemów i ram, wykorzystujących różne wskaźniki i dane. W wielu obszarach pojawiają się nowe przepisy, które nakładają wymagania, konieczne do uwzględnienia w podejściu ESG. Istnieje wiele indywidualnych aspektów, które firmy muszą brać pod uwagę. Brakuje jednego schematu działania dla wszystkich uczestników rynku. 

Osborne Clarke posiada jednak dedykowane narzędzia i specjalistów, którzy mogą Państwu pomóc. Więcej informacji o agendzie ESG i naszym wsparciu. 

ESG, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu

Article list