News

Osborne Clarke Amsterdam adviseerde ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. bij de splitsing van een beursgenoteerd paraplufonds in beursgenoteerde UCITS- en AIF-paraplufondsen


Written on 14 July 2020

Osborne Clarke Amsterdam adviseerde ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. bij de splitsing van een beursgenoteerd paraplufonds in beursgenoteerde UCITS- en AIF-paraplufondsen

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (onderdeel van de Volksbank-groep) beheert meer dan € 3,8 miljard aan vermogen dat is verdeeld over twaalf beursgenoteerde SRI en impactfondsen.

Osborne Clarke Amsterdam heeft ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. geadviseerd bij een vergunningaanvraag om UCITS te beheren; en bij de juridische splitsing van het beursgenoteerde ASN Beleggingsfondsen N.V. in een afzonderlijke UCITS-paraplu (ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.) en een AIF-paraplu (ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.). Ter verdere uitvoering van de gedeeltelijke overgang naar het UCITS regime heeft het team van Osborne Clarke Amsterdam ook geadviseerd bij herstructureringen van een aantal beleggingspools onder beheer van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. De deelnemingsrechten in ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Milieu & Waterfonds, ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds kunnen nu relatief eenvoudig in andere EU-lidstaten worden aangeboden.

Het team van Osborne Clarke Amsterdam werd geleid door Partner Johannes de Jong en Associate Matthijs Leijendekker (Financial Regulatory). Het team bestond verder uit Partner Cars-Jan van Gool en Associate Director Mechteld Flohil (Civil Law Notary) en Associate Florien Sanders (Corporate M&A).

Osborne Clarke wordt beschouwd als het aangewezen kantoor voor financiële ondernemingen en werkt samen met toonaangevende internationale ondernemingen, en marktspelers. Het team combineert uitgebreide marktkennis en diepgaande sectorkennis om ondernemingen in alle stadia van hun ontwikkeling te ondersteunen.

Connect with one of our experts


Johannes de Jong

Partner, Advocaat, The Netherlands

T +31 20 702 86 78

Email Johannes

Full Biog

Cars-Jan van Gool

Partner, Civil Law Notary (notaris), The Netherlands

T +31 20 702 8664

Email Cars-Jan

Full Biog

Mechteld Flohil

Associate Director, Civil Law Notary (kandidaat-notaris), The Netherlands

T +31 20 70 28912

Email Mechteld

Full Biog

Florien Sanders

Associate, Advocaat, The Netherlands

2 2

Email Florien

Full Biog