Annebeth is advocaat bij de sectie Litigation & Arbitration (Procedures en Arbitrage) op ons Amsterdamse kantoor. Annebeth voert juridische procedures voor detailhandelaren, banken en vastgoedfondsen en adviseert cliënten over civielrechtelijke geschillen, waaronder geschillen over de beëindiging van distributieovereenkomsten en andere duurovereenkomsten, agentuurrechtelijke geschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en bevoegdheidsgeschillen.

Annebeth is na haar beëdiging in 2016 als advocaat bij Osborne Clarke komen werken. Zij heeft een Master in privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam behaald, en heeft een deel van haar opleiding de University of New South Wales in Sydney gedaan. Voordat zij bij Osborne Clarke in dienst kwam, werkte Annebeth als docent contractenrecht aan de Universiteit van Amsterdam en als docent consumentenrecht aan de Vrije Universiteit. Annebeth heeft stage gelopen bij de afdeling juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij een internationaal advocatenkantoor.

Annebeth heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene praktijk
– Burgerlijk recht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.