De digitalisering van Human Resources

Agoria’s expertisecentrum Sociaal organiseert in januari te Brussel een lunch-debat aangaande de digitalisering van Human Resources.

De maatschappij wordt steeds meer data-gedreven. Zo ook Human Capital Management (HCM) door Software as a Service (SaaS) toepassingen die gehost worden op online cloud platforms.
HR-departementen zullen in de toekomst nog meer dan ooit te voren niet enkel data centraliseren maar ook data-gedreven inzichten genereren voor de business. De vraag stelt zich welke aandachtspunten men bij de verwerking van deze data voor ogen moet houden.
Keynote speaker Reggy-Charles Degen zal spreken over deze veranderingen in Human Resources. Hij werkte wereldwijd gedurende 25 jaar in verschillende Senior Executive HR posities. Hij is eveneens spreker en onderzoeker aan de Solvay Brussels School of Economics & Managementpractice. In 2008 richtte hij YoumanCapital op, gespecialiseerd in de optimalisatie van Return on Human Capital Investment (ROHCI) & de vereenvoudiging van HR management processen.

Benjamin Docquir enThierry Viérin, beiden advocaat bij het kantoor Osborne Clarke, zullen, voortbouwend op deze veranderingen in Human Resources, bepaalde wettelijke aandachtspunten aankaarten, rekening houdende met de arbeidswetgeving en de nieuwe GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation).

O.a. volgende vragen zullen aan bod komen:
• Kan u data overdragen binnen de EU en buiten de EU?
• Welke informatie moet u verstrekken aan medewerkers en nieuwe rekruten?
• Moet u toegang tot de data verlenen aan uw medewerkers?
• Is het profileren van medewerkers of kandidaten toegestaan?
• Hoe risico’s inzake discriminatie vermijden?
• Hoe diversiteit in uw organisatie promoten?
• …

Na deze uiteenzettingen zal u tijdens de Networking lunch meer informatie kunnen verkrijgen over het GDPR-compass, de Agoria-tool via dewelke u kan nagaan of u reeds conform de GDPR-regelgeving handelt of nog zaken dient aan te passen. We tonen u aan de hand van een filmpje hoe de tool werkt en onze collega Thomas Van Gremberghe zal aanwezig zijn om hierover meer informatie te verstrekken en eventuele vragen over de GDPR-wetgeving te beantwoorden.

Contact: Michaela Berankova

Interested in attending?

Register here >

When and where?

23 January 2018

12:00 - 14:00

BluePoint Brussels, Bd A. Reyers 80, 1030 Bruxelles, salle Newton ABC (rez-de-chaussée sud)