Laat je bedrijfsstructuur meebewegen

Van M&A tot personeelsstrategie: er komen nogal wat juridische kwesties kijken als je de structuur van je bedrijf wilt voorbereiden op de digitale transformatie.

In het digitale tijdperk is bedrijfsvoering constant aan verandering onderhevig. Soms is het tempo van al die veranderingen nog het grootste probleem. Je moet nieuwe mogelijkheden onderzoeken en nieuwe taken invoeren, zoals geavanceerde analytics, taakautomatisering, oudere processen aanpassen en tegelijkertijd de cyberveiligheid op orde brengen. Dit alles heeft allerlei praktische en juridische gevolgen. Bovendien kan de gewijzigde bedrijfsstrategie leiden tot reorganisaties en/of technologie-gedreven fusies en overnames. Die gaan gepaard met complexe juridische zaken die vragen om goed overleg en betrokkenheid van je medewerkers. Op dit moment staat het aantrekken en vasthouden van talent hoog op de agenda in de directiekamer. Het is dus van wezenlijk belang om samen te werken met deskundige advocaten die precies weten voor welke uitdagingen je staat en die je in alle fasen van het proces kunnen ondersteunen.